قیمت چهارپهلو

در زیر میتوانید لیست قیمت چهارپهلو را به صورت جدول ببینید.

این قیمت ها که مربوط به پروفیل فولادی چهارپهلو می شود به صورت روزانه بروزرسانی می شود.

استفاده بسیار مورد توجه صنعتی و ساختمانی از این نوع پروفیل باعث می شود که این پروفیل یعنی چهارپهلو جایگاه بسیار ویژه ای در بازار آهن آلات داشته باشد.

دو مورد از فاکتور هایی که از مشخصات مهم چهارپهلو محسوب می شوند ضخامت و طول این پروفیل است که در جدول زیر لیست شده است.

 

چهارپهلو کارخانه

#نامارسالمشخصات محصولسایزقیمتتاریخ
1چهارپهلو برنجیارسال از کارخانهشاخه 3 متری7*7تماس بگیرید99/09/06
2چهارپهلو برنجیارسال از کارخانهشاخه 3 متری8*8تماس بگیرید99/09/06
3چهارپهلو برنجیارسال از کارخانهشاخه 3 متری9*9تماس بگیرید99/09/06
4چهارپهلو برنجیارسال از کارخانهشاخه 3 متری20*5تماس بگیرید99/09/06
5چهارپهلو برنجیارسال از کارخانهشاخه 3 متری10*10تماس بگیرید99/09/06
6چهارپهلو برنجیارسال از کارخانهشاخه 3 متری12*12تماس بگیرید99/09/06
7چهارپهلو برنجیارسال از کارخانهشاخه 3 متری15*15تماس بگیرید99/09/06
8چهارپهلو برنجیارسال از کارخانهشاخه 3 متری20*20تماس بگیرید99/09/06
9چهارپهلو برنجیارسال از کارخانهشاخه 3 متری25*25تماس بگیرید99/09/06
10چهارپهلو برنجیارسال از کارخانهشاخه 3 متری30*30تماس بگیرید99/09/06
11چهارپهلو برنجیارسال از کارخانهشاخه 3 متری35*35تماس بگیرید99/09/06
12چهارپهلو برنجیارسال از کارخانهشاخه 3 متری40*40تماس بگیرید99/09/06
13چهارپهلو برنجیارسال از کارخانهشاخه 3 متری50*50تماس بگیرید99/09/06