قیمت میلگرد آجدار

قیمت میلگرد آجدار

همانطور که در جداول زیر مشاهده میکنید قیمت میلگرد آجدار با توجه به نوع میلگرد، استاندارد آن ، کارخانه تولید کننده ، سایز میلگرد و سایر مشخصه های اینچنینی محصول متفاوت خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر درباره نوسانات قیمت میلگرد آجدار و سایر اطلاعات قیمتی میتوانید نمودار نوسانات قیمت را در بازه های تعریف شده در جداول مشاهده بفرمایید .

میلگرد آجدار توسط کارخانه های معتبری نظیر کارخانه ذوب آهن اصفهان، نیشابور، پرشین فولاد، آریان فولاد ، ظفر بناب ، فایکو،شاهرود،کرمان،حسن رود، آناهیتا و سایر کارخانه های تولید کننده ی انواع میلگرد آجدار و ساده با بهترین کیفیت تولید می شود.

برای دریافت مشاوره و ارتباط با کارشناسان فروش شرکت میتوانید با شماره های درج شده در بخش تماس با مای سایت در ارتباط باشید و درباره انواع میلگرد آجدار و قیمت میلگرد و همچنین نحوه سفارش و دریافت محصولات با کارشناسان فروش در ارتباط باشید.

 

 

 

 

 

 

 قیمت میلگرد آجدار کارخانه ذوب آهن اصفهان

#نامکارخانهمشخصات محصولسایزاستانداردقیمتتاریخ
1میلگرد آحدارکارخانه ذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری10استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
2میلگرد آجدارکارخانه ذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری12استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
3میلگرد آجدارکارخانه ذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری14استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
4میلگرد آجدارکارخانه ذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری16استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
5میلگرد آجدارکارخانه ذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری18استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
6میلگرد آجدارکارخانه ذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری20استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
7میلگرد آجدارکارخانه ذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری22استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
8میلگرد آجدارکارخانه ذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری25استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
9میلگرد آجدارکارخانه ذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری28استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
10میلگرد آجدارکارخانه ذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری32استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
 

 

 

 قیمت میلگرد آجدار کارخانه بردسیر کرمان

#نامکارخانهمشخصات محصولسایزاستانداردقیمتتاریخ
1میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری10استاندارد A2تماس بگیرید99/10/06
2میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری12استاندارد A2تماس بگیرید99/10/06
3میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری14استاندارد A2تماس بگیرید99/10/06
4میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری16استاندارد A2تماس بگیرید99/10/06
5میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری10استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
6میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری12استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
7میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری14استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
8میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری16استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
9میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری18استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
10میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری20استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
11میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری22استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
12میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری25استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
13میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری28استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
14میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری32استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06

 

 

 

 

 

 قیمت میلگرد آجدار کارخانه حسن رود

#نامکارخانهمشخصات محصولسایزاستانداردقیمتتاریخ
1میلگرد آجدارکارخانه حسن رودشاخه 12 متری8استاندارد A2تماس بگیرید99/10/06
2میلگرد آجدارکارخانه حسن رودشاخه 12 متری10استاندارد A2تماس بگیرید99/10/06
3میلگرد آجدارکارخانه حسن رودشاخه 12 متری12استاندارد A2تماس بگیرید99/10/06
4میلگرد آجدارکارخانه حسن رودشاخه 12 متری14استاندارد A2تماس بگیرید99/10/06
5میلگرد آجدارکارخانه حسن رودشاخه 12 متری12استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
6میلگرد آجدارکارخانه حسن رودشاخه 12 متری14استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
7میلگرد آجدارکارخانه حسن رودشاخه 12 متری16استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
8میلگرد آجدارکارخانه حسن رودشاخه 12 متری18استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
9میلگرد آجدارکارخانه حسن رودشاخه 12 متری20استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06

 

 

 

 

 قیمت میلگرد آجدار کارخانه آناهیتا گیلان

#نامکارخانهمشخصات محصولسایزاستانداردقیمتتاریخ
1میلگرد آجدارکارخانه آناهیتا گیلانشاخه 12 متری8استاندارد A2تماس بگیرید99/10/06
2میلگرد آجدارکارخانه آناهیتا گیلانشاخه 12 متری10استاندارد A2تماس بگیرید99/10/06
3میلگرد آجدارکارخانه آناهیتا گیلانشاخه 12 متری12استاندارد A2تماس بگیرید99/10/06
4میلگرد آجدارکارخانه آناهیتا گیلانشاخه 12 متری12استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
5میلگرد آجدارکارخانه آناهیتا گیلانشاخه 12 متری14استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
6میلگرد آجدارکارخانه آناهیتا گیلانشاخه 12 متری16استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
7میلگرد آجدارکارخانه آناهیتا گیلانشاخه 12 متری18استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
8میلگرد آجدارکارخانه آناهیتا گیلانشاخه 12 متری20استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
9میلگرد آجدارکارخانه آناهیتا گیلانشاخه 12 متری22استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
10میلگرد آجدارکارخانه آناهیتا گیلانشاخه 12 متری25استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
11میلگرد آجدارکارخانه آناهیتا گیلانشاخه 12 متری28استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
12میلگرد آجدارکارخانه آناهیتا گیلانشاخه 12 متری32استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06

 

  

 قیمت میلگرد آجدار کارخانه نیشابور

#نامکارخانهمشخصات محصولسایزاستانداردقیمتتاریخ
1میلگرد آجدارکارخانه فولاد نیشابورشاخه 12 متری10استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
2میلگرد آجدارکارخانه فولاد نیشابورشاخه 12 متری12استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
3میلگرد آجدارکارخانه فولاد نیشابورشاخه 12 متری14استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
4میلگرد آجدارکارخانه فولاد نیشابورشاخه 12 متری16استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
5میلگرد آجدارکارخانه فولاد نیشابورشاخه 12 متری18استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
6میلگرد آجدارکارخانه فولاد نیشابورشاخه 12 متری20استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
7میلگرد آجدارکارخانه فولاد نیشابورشاخه 12 متری22استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
8میلگرد آجدارکارخانه فولاد نیشابورشاخه 12 متری25استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
9میلگرد آجدارکارخانه فولاد نیشابورشاخه 12 متری28استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
10میلگرد آجدارکارخانه فولاد نیشایورشاخه 12 متری32استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06

 

 

 

 قیمت میلگرد آجدار کارخانه پرشین فولاد

#نامکارخانهمشخصات محصولسایزاستانداردقیمتتاریخ
1میلگرد آجدارکارخانه پرشین فولادشاخه 12 متری8استاندارد A2تماس بگیرید99/10/06
2میلگرد آجدارکارخانه پرشین فولادشاخه 12 متری10استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
3میلگرد آجدارکارخانه پرشین فولادشاخه 12 متری12استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
4میلگرد آجدارکارخانه پرشین فولادشاخه 12 متری14استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
5میلگرد آجدارکارخانه پرشین فولادشاخه 12 متری16استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
6میلگرد آجدارکارخانه پرشین فولادشاخه 12 متری18استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
7میلگرد آجدارکارخانه پرشین فولادشاخه 12 متری20استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
8میلگرد آجدارکارخانه پرشین فولادشاخه 12 متری22استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
9میلگرد آجدارکارخانه پرشین فولادشاخه 12 متری25استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
10میلگرد آجدارکارخانه پرشین فولادشاخه 12 متری28استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
11میلگرد آجدارکارخانه پرشین فولادشاخه 12 متری32استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06

 

 

 

قیمت میلگرد آجدار کارخانه فولاد ظفر بناب

 

 

#نامکارخانهمشخصات محصولسایزاستانداردقیمتتاریخ
1میلگرد آجدارکارخانه فولاد ظفربنابشاخه 12 متری8استاندارد A2تماس بگیرید99/10/06
2میلگرد آجدارکارخانه فولاد ظفربنابشاخه 12 متری10استاندارد A2تماس بگیرید99/10/06
3میلگرد آجدارکارخانه فولاد ظفربنابشاخه 12 متری12استاندارد A2تماس بگیرید99/10/06
4میلگرد آجدارکارخانه فولاد ظفربنابشاخه 12 متری10استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
5میلگرد آجدارکارخانه فولاد ظفربنابشاخه 12 متری12استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
6میلگرد آجدارکارخانه فولاد ظفربنابشاخه 12 متری14استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
7میلگرد آجدارکارخانه فولاد ظفربنابشاخه 12 متری16استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
8میلگرد آجدارکارخانه فولاد ظفربنابشاخه 12 متری18استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
9میلگرد آجدارکارخانه فولاد ظفربنابشاخه 12 متری20استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
10میلگرد آجدارکارخانه فولاد ظفربنابشاخه 12 متری22استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
11میلگرد آجدارکارخانه فولاد ظفربنابشاخه 12 متری25استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
12میلگرد آجدارکارخانه فولاد ظفربنابشاخه 12 متری28استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
13میلگرد آجدارکارخانه فولاد ظفربنابشاخه 12 متری32استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06

 

 

 

 قیمت میلگرد آجدار کارخانه فولاد سیادن ابهر

 

#نامکارخانهمشخصات محصولسایزاستانداردقیمتتاریخ
1میلگرد آجدارکارخانه سیادن ابهراستاندارد A28استاندارد A2تماس بگیرید99/10/06
2میلگرد آجدارکارخانه سیادن ابهراستاندارد A210استاندارد A2تماس بگیرید99/10/06
3میلگرد آجدارکارخانه سیادن ابهراستاندارد A212استاندارد A2تماس بگیرید99/10/06
4میلگرد آجدارکارخانه سیادن ابهراستاندارد A310استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
5میلگرد آجدارکارخانه سیادن ابهراستاندارد A312استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
6میلگرد آجدارکارخانه سیادن ابهراستاندارد A314استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
7میلگرد آجدارکارخانه سیادن ابهراستاندارد A316استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
8میلگرد آجدارکارخانه سیادن ابهراستاندارد A318استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
9میلگرد آجدارکارخانه سیادن ابهراستاندارد A320استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
10میلگرد آجدارکارخانه سیادن ابهراستاندارد A322استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
11میلگرد آجدارکارخانه سیادن ابهراستاندارد A325استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
12میلگرد آجدارکارخانه سیادن ابهراستاندارد A332استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06

 

 

 

 قیمت میلگرد آجدار کارخانه امیرکبیر خزر

#نامکارخانهمشخصات محصولسایزاستانداردقیمتتاریخ
1میلگرد آجدارکارخانه امیرکبیر خزرشاخه 12 متری10استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
2میلگرد آجدارکارخانه امیرکبیر خزرشاخه 12 متری12استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
3میلگرد آجدارکارخانه امیرکبیر خزرشاخه 12 متری14استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
4میلگرد آجدارکارخانه امیرکبیر خزرشاخه 12 متری16استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
5میلگرد آجدارکارخانه امیرکبیر خزرشاخه 12 متری18استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
6میلگرد آجدارکارخانه امیرکبیر خزرشاخه 12 متری20استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
7میلگرد آجدارکارخانه امیرکبیر خزرشاخه 12 متری22استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
8میلگرد آجدارکارخانه امیرکبیر خزرشاخه 12 متری25استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
9میلگرد آجدارکارخانه امیرکبیر خزرشاخه 12 متری28استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
10میلگرد آجدارکارخانه امیرکبیر خزرشاخه 12 متری32استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06

 

 

 

 

 قیمت میلگرد آجدار سیرجان حدید

#نامکارخانهمشخصات محصولسایزاستانداردقیمتتاریخ
1میلگرد آجدارکارخانه سیرجان حدیدشاخه 12 متری8استاندارد A2تماس بگیرید99/10/06
2میلگرد آجدارکارخانه سیرجان حدیدشاخه 12 متری10استاندارد A2تماس بگیرید99/10/06
3میلگرد آجدارکارخانه سیرجان حدیدشاخه 12 متری12استاندارد A2تماس بگیرید99/10/06
4میلگرد آجدارکارخانه سیرجان حدیدشاخه 12 متری12استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
5میلگرد آجدارکارخانه سیرجان حدیدشاخه 12 متری14استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
6میلگرد آجدارکارخانه سیرجان حدیدشاخه 12 متری16استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
7میلگرد آجدارکارخانه سیرجان حدیدشاخه 12 متری18استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
8میلگرد آجدارکارخانه سیرجان حدیدشاخه 12 متری20استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06

 

 

 

 قیمت میلگرد آجدار فولاد ارگ تبریز

#نامکارخانهمشخصات محصولسایزاستانداردقیمتتاریخ
1میلگرد آجدارکارخانه ارگ تبریزشاخه 12 متری10استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
2میلگرد آجدارکارخانه ارگ تبریزشاخه 12 متری12استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
3میلگرد آجدارکارخانه ارگ تبریزشاخه 12 متری14استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
4میلگرد آجدارکارخانه ارگ تبریزشاخه 12 متری16استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
5میلگرد آجدارکارخانه ارگ تبریزشاخه 12 متری18استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
6میلگرد آجدارکارخانه ارگ تبریزشاخه 12 متری20استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
7میلگرد آجدارکارخانه ارگ تبریزشاخه 12 متری22استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
8میلگرد آجدارکارخانه ارگ تبریزشاخه 12 متری25استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06

 

 

 

 قیمت میلگرد آجدار کارخانه شاهرود

#نامکارخانهمشخصات محصولسایزاستانداردقیمتتاریخ
1میلگرد آجدارکارخانه شاهرودشاخه 12 متری8استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
2میلگرد آجدارکارخانه شاهرودشاخه 12 متری10استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
3میلگرد آجدارکارخانه شاهرودشاخه 12 متری12استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
4میلگرد آجدارکارخانه شاهرودشاخه 12 متری14استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
5میلگرد آجدارکارخانه شاهرودشاخه 12 متری16استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
6میلگرد آجدارکارخانه شاهرودشاخه 12 متری18استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
7میلگرد آجدارکارخانه شاهرودشاخه 12 متری20استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
8میلگرد آجدارکارخانه شاهرودشاخه 12 متری22استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
9میلگرد آجدارکارخانه شاهرودشاخه 12 متری25استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
10میلگرد آجدارکارخانه شاهرودشاخه 12 متری28استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06
11میلگرد آجدارکارخانه شاهرودشاخه 12 متری32استاندارد A3تماس بگیرید99/10/06