قیمت میلگرد آجدار

قیمت میلگرد آجدار

همانطور که در جداول زیر مشاهده میکنید قیمت میلگرد آجدار با توجه به نوع میلگرد، استاندارد آن ، کارخانه تولید کننده ، سایز میلگرد و سایر مشخصه های اینچنینی محصول متفاوت خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر درباره نوسانات قیمت میلگرد آجدار و سایر اطلاعات قیمتی میتوانید نمودار نوسانات قیمت را در بازه های تعریف شده در جداول مشاهده بفرمایید .

میلگرد آجدار توسط کارخانه های معتبری نظیر کارخانه ذوب آهن اصفهان، نیشابور، پرشین فولاد، آریان فولاد ، ظفر بناب ، فایکو،شاهرود،کرمان،حسن رود، آناهیتا و سایر کارخانه های تولید کننده ی انواع میلگرد آجدار و ساده با بهترین کیفیت تولید می شود.

برای دریافت مشاوره و ارتباط با کارشناسان فروش شرکت میتوانید با شماره های درج شده در بخش تماس با مای سایت در ارتباط باشید و درباره انواع میلگرد آجدار و قیمت میلگرد و همچنین نحوه سفارش و دریافت محصولات با کارشناسان فروش در ارتباط باشید.

 

کارخانه ذوب آهن اصفهان

 

#نامکارخانهمشخصات محصولسایزاستانداردقیمتتاریخ
1میلگرد آحدارکارخانه ذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری10استاندارد A3تماس بگیرید99/04/6
2میلگرد آجدارکارخانه ذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری12استاندارد A3تماس بگیرید99/04/6
3میلگرد آجدارکارخانه ذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری14استاندارد A3تماس بگیرید99/04/6
4میلگرد آجدارکارخانه ذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری16استاندارد A3تماس بگیرید99/04/6
5میلگرد آجدارکارخانه ذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری18استاندارد A3تماس بگیرید99/04/6
6میلگرد آجدارکارخانه ذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری20استاندارد A3تماس بگیرید99/04/6
7میلگرد آجدارکارخانه ذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری22استاندارد A3تماس بگیرید99/04/6
8میلگرد آجدارکارخانه ذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری25استاندارد A3تماس بگیرید99/04/6
9میلگرد آجدارکارخانه ذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری28استاندارد A3تماس بگیرید99/04/6
10میلگرد آجدارکارخانه ذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری32استاندارد A3تماس بگیرید99/04/6

 

کارخانه بردسیر کرمان

#نامکارخانهمشخصات محصولسایزاستانداردقیمتتاریخ
1میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری10استاندارد A2تماس بگیرید99/04/26
2میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری12استاندارد A2تماس بگیرید99/04/26
3میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری14استاندارد A2تماس بگیرید99/04/26
4میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری16استاندارد A2تماس بگیرید99/04/26
5میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری10استاندارد A3تماس بگیرید99/04/26
6میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری12استاندارد A3تماس بگیرید99/04/26
7میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری14استاندارد A3تماس بگیرید99/04/26
8میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری16استاندارد A3تماس بگیرید99/04/26
9میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری18استاندارد A3تماس بگیرید99/04/26
10میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری20استاندارد A3تماس بگیرید99/04/26
11میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری22استاندارد A3تماس بگیرید99/04/26
12میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری25استاندارد A3تماس بگیرید99/04/26
13میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری28استاندارد A3تماس بگیرید99/04/26
14میلگرد آجدارکارخانه بردسیر کرمانشاخه 12 متری32استاندارد A3تماس بگیرید99/04/26

 

 

کارخانه حسن رود

 

#نامکارخانهمشخصات محصولسایزاستانداردقیمتتاریخ
1میلگرد آجدارکارخانه حسن رودشاخه 12 متری8استاندارد A2تماس بگیرید99/04/20
2میلگرد آجدارکارخانه حسن رودشاخه 12 متری10استاندارد A2تماس بگیرید99/04/20
3میلگرد آجدارکارخانه حسن رودشاخه 12 متری12استاندارد A2تماس بگیرید99/04/20
4میلگرد آجدارکارخانه حسن رودشاخه 12 متری14استاندارد A2تماس بگیرید99/04/20
5میلگرد آجدارکارخانه حسن رودشاخه 12 متری12استاندارد A3تماس بگیرید99/04/20
6میلگرد آجدارکارخانه حسن رودشاخه 12 متری14استاندارد A3تماس بگیرید99/04/20
7میلگرد آجدارکارخانه حسن رودشاخه 12 متری16استاندارد A3تماس بگیرید99/04/20
8میلگرد آجدارکارخانه حسن رودشاخه 12 متری18استاندارد A3تماس بگیرید99/04/20
9میلگرد آجدارکارخانه حسن رودشاخه 12 متری20استاندارد A3تماس بگیرید99/04/20

 

کارخانه آناهیتا گیلان

 

#نامکارخانهمشخصات محصولسایزاستانداردقیمتتاریخ
1میلگرد آجدارکارخانه آناهیتا گیلانشاخه 12 متری8استاندارد A2تماس بگیرید99/04/05
2میلگرد آجدارکارخانه آناهیتا گیلانشاخه 12 متری10استاندارد A2تماس بگیرید99/04/05
3میلگرد آجدارکارخانه آناهیتا گیلانشاخه 12 متری12استاندارد A2تماس بگیرید99/04/05
4میلگرد آجدارکارخانه آناهیتا گیلانشاخه 12 متری12استاندارد A3تماس بگیرید99/04/05
5میلگرد آجدارکارخانه آناهیتا گیلانشاخه 12 متری14استاندارد A3تماس بگیرید99/04/05
6میلگرد آجدارکارخانه آناهیتا گیلانشاخه 12 متری16استاندارد A3تماس بگیرید99/04/05
7میلگرد آجدارکارخانه آناهیتا گیلانشاخه 12 متری18استاندارد A3تماس بگیرید99/04/05
8میلگرد آجدارکارخانه آناهیتا گیلانشاخه 12 متری20استاندارد A3تماس بگیرید99/04/05
9میلگرد آجدارکارخانه آناهیتا گیلانشاخه 12 متری22استاندارد A3تماس بگیرید99/04/05
10میلگرد آجدارکارخانه آناهیتا گیلانشاخه 12 متری25استاندارد A3تماس بگیرید99/04/05
11میلگرد آجدارکارخانه آناهیتا گیلانشاخه 12 متری28استاندارد A3تماس بگیرید99/04/05
12میلگرد آجدارکارخانه آناهیتا گیلانشاخه 12 متری32استاندارد A3تماس بگیرید99/04/05

 

کارخانه نیشابور

 

#نامکارخانهمشخصات محصولسایزاستانداردقیمتتاریخ
1میلگرد آجدارکارخانه فولاد نیشابورشاخه 12 متری10استاندارد A3تماس بگیرید99/04/20
2میلگرد آجدارکارخانه فولاد نیشابورشاخه 12 متری12استاندارد A3تماس بگیرید99/04/20
3میلگرد آجدارکارخانه فولاد نیشابورشاخه 12 متری14استاندارد A3تماس بگیرید99/04/20
4میلگرد آجدارکارخانه فولاد نیشابورشاخه 12 متری16استاندارد A3تماس بگیرید99/04/20
5میلگرد آجدارکارخانه فولاد نیشابورشاخه 12 متری18استاندارد A3تماس بگیرید99/04/20
6میلگرد آجدارکارخانه فولاد نیشابورشاخه 12 متری20استاندارد A3تماس بگیرید99/04/20
7میلگرد آجدارکارخانه فولاد نیشابورشاخه 12 متری22استاندارد A3تماس بگیرید99/04/20
8میلگرد آجدارکارخانه فولاد نیشابورشاخه 12 متری25استاندارد A3تماس بگیرید99/04/20
9میلگرد آجدارکارخانه فولاد نیشابورشاخه 12 متری28استاندارد A3تماس بگیرید99/04/20
10میلگرد آجدارکارخانه فولاد نیشایورشاخه 12 متری32استاندارد A3تماس بگیرید99/04/20

 

کارخانه پرشین فولاد

#نامکارخانهمشخصات محصولسایزاستانداردقیمتتاریخ
1میلگرد آجدارکارخانه پرشین فولادشاخه 12 متری8استاندارد A2تماس بگیرید99/04/23
2میلگرد آجدارکارخانه پرشین فولادشاخه 12 متری10استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23
3میلگرد آجدارکارخانه پرشین فولادشاخه 12 متری12استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23
4میلگرد آجدارکارخانه پرشین فولادشاخه 12 متری14استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23
5میلگرد آجدارکارخانه پرشین فولادشاخه 12 متری16استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23
6میلگرد آجدارکارخانه پرشین فولادشاخه 12 متری18استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23
7میلگرد آجدارکارخانه پرشین فولادشاخه 12 متری20استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23
8میلگرد آجدارکارخانه پرشین فولادشاخه 12 متری22استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23
9میلگرد آجدارکارخانه پرشین فولادشاخه 12 متری25استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23
10میلگرد آجدارکارخانه پرشین فولادشاخه 12 متری28استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23
11میلگرد آجدارکارخانه پرشین فولادشاخه 12 متری32استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23

 

کارخانه فولاد ظفر بناب

#نامکارخانهمشخصات محصولسایزاستانداردقیمتتاریخ
1میلگرد آجدارکارخانه فولاد ظفربنابشاخه 12 متری8استاندارد A2تماس بگیرید99/04/23
2میلگرد آجدارکارخانه فولاد ظفربنابشاخه 12 متری10استاندارد A2تماس بگیرید99/04/23
3میلگرد آجدارکارخانه فولاد ظفربنابشاخه 12 متری12استاندارد A2تماس بگیرید99/04/23
4میلگرد آجدارکارخانه فولاد ظفربنابشاخه 12 متری10استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23
5میلگرد آجدارکارخانه فولاد ظفربنابشاخه 12 متری12استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23
6میلگرد آجدارکارخانه فولاد ظفربنابشاخه 12 متری14استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23
7میلگرد آجدارکارخانه فولاد ظفربنابشاخه 12 متری16استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23
8میلگرد آجدارکارخانه فولاد ظفربنابشاخه 12 متری18استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23
9میلگرد آجدارکارخانه فولاد ظفربنابشاخه 12 متری20استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23
10میلگرد آجدارکارخانه فولاد ظفربنابشاخه 12 متری22استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23
11میلگرد آجدارکارخانه فولاد ظفربنابشاخه 12 متری25استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23
12میلگرد آجدارکارخانه فولاد ظفربنابشاخه 12 متری28استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23
13میلگرد آجدارکارخانه فولاد ظفربنابشاخه 12 متری32استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23

کارخانه فولاد سیادن ابهر

 

 

#نامکارخانهمشخصات محصولسایزاستانداردقیمتتاریخ
1میلگرد آجدارکارخانه سیادن ابهراستاندارد A28استاندارد A2تماس بگیرید99/04/23
2میلگرد آجدارکارخانه سیادن ابهراستاندارد A210استاندارد A2تماس بگیرید99/04/23
3میلگرد آجدارکارخانه سیادن ابهراستاندارد A212استاندارد A2تماس بگیرید99/04/23
4میلگرد آجدارکارخانه سیادن ابهراستاندارد A310استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23
5میلگرد آجدارکارخانه سیادن ابهراستاندارد A312استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23
6میلگرد آجدارکارخانه سیادن ابهراستاندارد A314استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23
7میلگرد آجدارکارخانه سیادن ابهراستاندارد A316استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23
8میلگرد آجدارکارخانه سیادن ابهراستاندارد A318استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23
9میلگرد آجدارکارخانه سیادن ابهراستاندارد A320استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23
10میلگرد آجدارکارخانه سیادن ابهراستاندارد A322استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23
11میلگرد آجدارکارخانه سیادن ابهراستاندارد A325استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23
12میلگرد آجدارکارخانه سیادن ابهراستاندارد A332استاندارد A3تماس بگیرید99/04/23

 

کارخانه امیرکبیر خزر

#نامکارخانهمشخصات محصولسایزاستانداردقیمتتاریخ
1میلگرد آجدارکارخانه امیرکبیر خزرشاخه 12 متری10استاندارد A3تماس بگیرید99/05/22
2میلگرد آجدارکارخانه امیرکبیر خزرشاخه 12 متری12استاندارد A3تماس بگیرید99/05/22
3میلگرد آجدارکارخانه امیرکبیر خزرشاخه 12 متری14استاندارد A3تماس بگیرید99/05/22
4میلگرد آجدارکارخانه امیرکبیر خزرشاخه 12 متری16استاندارد A3تماس بگیرید99/05/22
5میلگرد آجدارکارخانه امیرکبیر خزرشاخه 12 متری18استاندارد A3تماس بگیرید99/05/22
6میلگرد آجدارکارخانه امیرکبیر خزرشاخه 12 متری20استاندارد A3تماس بگیرید99/05/22
7میلگرد آجدارکارخانه امیرکبیر خزرشاخه 12 متری22استاندارد A3تماس بگیرید99/05/22
8میلگرد آجدارکارخانه امیرکبیر خزرشاخه 12 متری25استاندارد A3تماس بگیرید99/05/22
9میلگرد آجدارکارخانه امیرکبیر خزرشاخه 12 متری28استاندارد A3تماس بگیرید99/05/22
10میلگرد آجدارکارخانه امیرکبیر خزرشاخه 12 متری32استاندارد A3تماس بگیرید99/05/22

 

کارخانه سیرجان حدید

 

#نامکارخانهمشخصات محصولسایزاستانداردقیمتتاریخ
1میلگرد آجدارکارخانه سیرجان حدیدشاخه 12 متری8استاندارد A2تماس بگیرید99/04/10
2میلگرد آجدارکارخانه سیرجان حدیدشاخه 12 متری10استاندارد A2تماس بگیرید99/04/10
3میلگرد آجدارکارخانه سیرجان حدیدشاخه 12 متری12استاندارد A2تماس بگیرید99/04/10
4میلگرد آجدارکارخانه سیرجان حدیدشاخه 12 متری12استاندارد A3تماس بگیرید99/04/10
5میلگرد آجدارکارخانه سیرجان حدیدشاخه 12 متری14استاندارد A3تماس بگیرید99/04/10
6میلگرد آجدارکارخانه سیرجان حدیدشاخه 12 متری16استاندارد A3تماس بگیرید99/04/10
7میلگرد آجدارکارخانه سیرجان حدیدشاخه 12 متری18استاندارد A3تماس بگیرید99/04/10
8میلگرد آجدارکارخانه سیرجان حدیدشاخه 12 متری20استاندارد A3تماس بگیرید99/04/10

 

کارخانه فولاد ارگ تبریز

#نامکارخانهمشخصات محصولسایزاستانداردقیمتتاریخ
1میلگرد آجدارکارخانه ارگ تبریزشاخه 12 متری10استاندارد A3تماس بگیرید99/04/25
2میلگرد آجدارکارخانه ارگ تبریزشاخه 12 متری12استاندارد A3تماس بگیرید99/04/25
3میلگرد آجدارکارخانه ارگ تبریزشاخه 12 متری14استاندارد A3تماس بگیرید99/04/25
4میلگرد آجدارکارخانه ارگ تبریزشاخه 12 متری16استاندارد A3تماس بگیرید99/04/25
5میلگرد آجدارکارخانه ارگ تبریزشاخه 12 متری18استاندارد A3تماس بگیرید99/04/25
6میلگرد آجدارکارخانه ارگ تبریزشاخه 12 متری20استاندارد A3تماس بگیرید99/04/25
7میلگرد آجدارکارخانه ارگ تبریزشاخه 12 متری22استاندارد A3تماس بگیرید99/04/25
8میلگرد آجدارکارخانه ارگ تبریزشاخه 12 متری25استاندارد A3تماس بگیرید99/04/25

 

 کارخانه شاهرود

#نامکارخانهمشخصات محصولسایزاستانداردقیمتتاریخ
1میلگرد آجدارکارخانه شاهرودشاخه 12 متری8استاندارد A3تماس بگیرید99/04/25
2میلگرد آجدارکارخانه شاهرودشاخه 12 متری10استاندارد A3تماس بگیرید99/04/25
3میلگرد آجدارکارخانه شاهرودشاخه 12 متری12استاندارد A3تماس بگیرید99/04/25
4میلگرد آجدارکارخانه شاهرودشاخه 12 متری14استاندارد A3تماس بگیرید99/04/25
5میلگرد آجدارکارخانه شاهرودشاخه 12 متری16استاندارد A3تماس بگیرید99/04/25
6میلگرد آجدارکارخانه شاهرودشاخه 12 متری18استاندارد A3تماس بگیرید99/04/25
7میلگرد آجدارکارخانه شاهرودشاخه 12 متری20استاندارد A3تماس بگیرید99/04/25
8میلگرد آجدارکارخانه شاهرودشاخه 12 متری22استاندارد A3تماس بگیرید99/04/25
9میلگرد آجدارکارخانه شاهرودشاخه 12 متری25استاندارد A3تماس بگیرید99/04/25
10میلگرد آجدارکارخانه شاهرودشاخه 12 متری28استاندارد A3تماس بگیرید99/04/25
11میلگرد آجدارکارخانه شاهرودشاخه 12 متری32استاندارد A3تماس بگیرید99/04/25

برچسب‌ها : میلگرد میلگردآجدار قیمت میلگرد آجدار میلگردارزان انواع میلگرد آجدار میلگرد آناهیتا میلگرد ذوب آهن