قیمت نبشی

قیمت نبشی

لیست قیمت نبشی را میتوانید در جداول زیر مشاهده بفرمایید.این قیمت ها به صورت روزانه بروز رسانی می شوند . کارخانه های مختلف تولید کننده نبشی در جداول مجزا نبشی هایی با سایز ها و مشخصات منحصر بفرد لیست کرده اند و شما میتوانید قیمت نبشی را براحتی مشاهده نموده و با کارشناسان فروش جهت خرید نبشی مشاوره داشته باشید.

جداول قیمت نبشی طوری طراحی شده اند که شما براحتی میتوانید لیست قیمت نبشی کارخانه های شکفته مشهد ، ناب تبریز، ظهوریان، اصفهان ، آریان فولاد و سایر کارخانه ها را در کنار یکدیگر مشاهده و مقایسه نمایید.

دو مشخصه بارز برای نبشی ها ، ضخامت بال و اندازه بال هاست.

در جداول لیست قیمت نبشی که در زیر آمده اند شما میتوانید قیمت نبشی را مشاهده نمایید.

 

 

 

 کارخانه شکفته مشهد

نبشی کارخانه شکفته مشهد

#نامکارخانهمشخصات محصولضخامتابعادقیمتتاریخ
1نبشیکارخانه شکفته مشهدST37 نبشی 6 متری4 میل40*40تماس بگیرید99/10/06
2نبشیکارخانه شکفته مشهدST37 نبشی 6 متری5 میل50*50تماس بگیرید99/10/06
3نبشیکارخانه شکفته مشهدST37 نبشی 6 متری6 میل60*60تماس بگیرید99/10/06
4نبشیکارخانه شکفته مشهدST37 نبشی 6 متری8 میل80*80تماس بگیرید99/10/06
5نبشیکارخانه شکفته مشهدST37 نبشی 6 متری10 میل100*100تماس بگیرید99/10/06

 

کارخانه آریان فولاد

نبشی آریان فولاد

#نامکارخانهمشخصات محصولضخامتابعادقیمتتاریخ
1نبشیکارخانه آریان فولادST37 نبشی 6 متری4 میل40*40تماس بگیرید99/10/06
2نبشیکارخانه آریان فولادST37 نبشی 6 متری5 میل40*40تماس بگیرید99/10/06
3نبشیکارخانه آریان فولادST37 نبشی 6 متری5 میل50*50تماس بگیرید99/10/06
4نبشیکارخانه آریان فولادST37 نبشی 6 متری8 میل80*80تماس بگیرید99/10/06
5نبشیکارخانه آریان فولادST37 نبشی 6 متری10 میل100*100تماس بگیرید99/10/06
6نبشیکارخانه آریان فولادST37 نبشی 6 متری12 میل120*120تماس بگیرید99/10/06

 

کارخانه جاوید بناب

نبشی جاوید بناب

#نامکارخانهمشخصات محصولضخامتابعادقیمتتاریخ
1نبشیکارخانه جاوید بنابST37 نبشی 6 متری5 میل30*30تماس بگیرید99/10/06
2نبشیکارخانه جاوید بنابST37 نبشی 6 متری5 میل40*40تماس بگیرید99/10/06
3نبشیکارخانه جاوید بنابST37 نبشی 6 متری5 میل50*50تماس بگیرید99/10/06

 

کارخانه نستا

نبشی کارخانه نستا

 

#نامکارخانهمشخصات محصولضخامتابعادقیمتتاریخ
1نبشیکارخانه نستاST37 نبشی 6 متری3 میل40*40تماس بگیرید99/09/06
2نبشیکارخانه نستاST37 نبشی 6 متری5 میل40*40تماس بگیرید99/09/06

 

کارخانه ظهوریان مشهد

نبشی ظهوریان مشهد

#نامکارخانهمشخصات محصولضخامتابعادقیمتتاریخ
1نبشیکارخانه ظهوریان مشهدST37 نبشی 6 متری4 میل40*40تماس بگیرید99/09/06
2نبشیکارخانه ظهوریان مشهدST37 نبشی 6 متری5 میل50*50تماس بگیرید99/09/06
3نبشیکارخانه ظهوریان مشهدST37 نبشی 6 متری6 میل60*60تماس بگیرید99/09/06
4نبشیکارخانه ظهوریان مشهدST37 نبشی 6 متری8 میل80*80تماس بگیرید99/09/06
5نبشیکارخانه ظهوریان مشهدST37 نبشی 6 متری10 میل100*100تماس بگیرید99/09/06

 

کارخانه البرز غرب

نبشی کارخانه البرز غرب

#نامکارخانهمشخصات محصولضخامتابعادقیمتتاریخ
1نبشیکارخانه البرز غرب200910 میل100*100تماس بگیرید99/09/06

 

کارخانه ناب تبریز

نبشی کارخانه ناب تبریز

#نامکارخانهمشخصات محصولضخامتابعادقیمتتاریخ
1نبشیکارخانه ناب تبریزST37 نبشی 6 متری3 میل30*30تماس بگیرید99/09/06
2نبشیکارخانه ناب تبریزST37 نبشی 6 متری3 میل40*40تماس بگیرید99/09/06
3نبشیکارخانه ناب تبریزST37 نبشی 6 متری4 میل40*40تماس بگیرید99/09/06
4نبشیکارخانه ناب تبریزST37 نبشی 6 متری3 میل45*45تماس بگیرید99/09/06
5نبشیکارخانه ناب تبریزST37 نبشی 6 متری4 میل45*45تماس بگیرید99/09/06
6نبشیکارخانه ناب تبریزST37 نبشی 6 متری5 میل45*45تماس بگیرید99/09/06
7نبشیکارخانه ناب تبریزST37 نبشی 6 متری3 میل50*50تماس بگیرید99/09/06
8نبشیکارخانه ناب تبریزST37 نبشی 6 متری4 میل50*50تماس بگیرید99/09/06
9نبشیکارخانه ناب تبریزST37 نبشی 6 متری5 میل50*50تماس بگیرید99/09/06
10نبشیکارخانه ناب تبریزST37 نبشی 6 متری4 میل60*60تماس بگیرید99/09/06
11نبشیکارخانه ناب تبریزST37 نبشی 6 متری5 میل60*60تماس بگیرید99/09/06
12نبشیکارخانه ناب تبریزST37 نبشی 6 متری6 میل60*60تماس بگیرید99/09/06
13نبشیکارخانه ناب تبریزST37 نبشی 6 متری5 میل70*70تماس بگیرید99/09/06
14نبشیکارخانه ناب تبریزST37 نبشی 6 متری6 میل70*70تماس بگیرید99/09/06
15نبشیکارخانه ناب تبریزST37 نبشی 6 متری7 میل70*70تماس بگیرید99/09/06
16نبشیکارخانه ناب تبریزST37 نبشی 6 متری5 میل75*75تماس بگیرید99/09/06
17نبشیکارخانه ناب تبریزST37 نبشی 6 متری6 میل75*75تماس بگیرید99/09/06
18نبشیکارخانه ناب تبریزST37 نبشی 6 متری6 میل80*80تماس بگیرید99/09/06
19نبشیکارخانه ناب تبریزST37 نبشی 6 متری7 میل80*80تماس بگیرید99/09/06
20نبشیکارخانه ناب تبریزST37 نبشی 6 متری8 میل80*80تماس بگیرید99/09/06
21نبشیکارخانه ناب تبریزST37 نبشی 6 متری7 میل100*100تماس بگیرید99/09/06
22نبشیکارخانه ناب تبریزST37 نبشی 6 متری8 میل100*100تماس بگیرید99/09/06
23نبشیکارخانه ناب تبریزST37 نبشی 6 متری10 میل100*100تماس بگیرید99/09/06

 

کارخانه مگااستیل

نبشی کارخانه مگا استیل

#نامکارخانهمشخصات محصولضخامتابعادقیمتتاریخ
1نبشیکارخانه مگااستیلST37 نبشی 6 متری4 میل40*40تماس بگیرید99/09/06
2نبشیکارخانه مگااستیلST37 نبشی 6 متری5 میل50*50تماس بگیرید99/09/06
3نبشیکارخانه مگااستیلST37 نبشی 6 متری8 میل80*80تماس بگیرید99/09/06
4نبشیکارخانه مگااستیلST37 نبشی 6 متری10 میل100*100تماس بگیرید99/09/06
5نبشیکارخانه مگااستیلST37 نبشی 6 متری12 میل120*120تماس بگیرید99/09/06