ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه:

در این بخش پس از توضیحاتی کلی درباره انواع ورق گالوانیزه ، در جداول مرتبط لیست قیمت انواع ورق گالوانیزه از کارخانه های مربوطه را مشاهده خواهید کرد.

ورق گالوانیزه مقاومت بسیار بالایی در برابر زنگ زدگی دارد و دلیل این مقاومت بالا ، پوششی از جنس روی بر روی آن است.

برای تولید انواع ورق گالوانیزه ، ورق خام داخل محلولی نذاب میشوند که این محلول از روی مذاب تشکیل شده است و در این فرایند این دو آیتم یعنی قطعات خام ورق با روی مذاب پیوند خورده و در نهایت به ما ورق گالوانیزه می دهند.

اگر بخواهید درباره کاربرد انواع ورق گالوانیزه بیشتر بدانید باید بگوییم که این نوع ورق موارد استفاده بسیار زیادی دارد من جمله استفاده در ساخت لوازم خانگی، مجراهای داخلی انواع دودکش و هواکش و دیگر موارد اینچنینی.

فرایند گالوانیزه شدن و ساخت ورق گالوانیزه به دو روش گالوانیزه خشک و گالوانیزه تر انجام می پذیرد.

در این بخش شما میتوانید لیست قیمت ورق گالوانیزه را مشاهده نمایید و از طریق سایت و یا تماس تلفنی با کارشناسان فروش شرکت سفارش خود را ثبت نمایید.

 

 

کارخانه هفت الماس

ورق گالوانیزه کارخانه هفت الماس

#نامرول/شیتارسالکارخانهابعادضخامتقیمتتاریخ
1ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه هفت الماسطول 10000.40 میلتماس بگیرید99/09/06
2ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه هفت الماسطول 12500.40 میلتماس بگیرید99/09/06
3ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه هفت الماسطول 10000.50 میلتماس بگیرید99/09/06
4ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه هفت الماسطول 12500.50 میلتماس بگیرید99/09/06
5ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه هفت الماسطول 10000.55 میلتماس بگیرید99/09/06
6ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه هفت الماسطول 12500.55 میلتماس بگیرید99/09/06
7ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه هفت الماسطول 10000.60 میلتماس بگیرید99/09/06
8ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه هفت الماسطول 12500.60 میلتماس بگیرید99/09/06
9ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه هفت الماسطول 10000.70 میلتماس بگیرید99/09/06
10ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه هفت الماسطول 12500.70 میلتماس بگیرید99/09/06
11ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه هفت الماسطول 10000.80 میلتماس بگیرید99/09/06
12ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه هفت الماسطول 12500.80 میلتماس بگیرید99/09/06
13ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه هفت الماسطول 10000.90 میلتماس بگیرید99/09/06
14ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه هفت الماسطول 12500.90 میلتماس بگیرید99/09/06
15ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه هفت الماسطول 10001 میلتماس بگیرید99/09/06
16ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه هفت الماسطول 12501 میلتماس بگیرید99/09/06
17ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه هفت الماسطول 10001.25 میلتماس بگیرید99/09/06
18ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه هفت الماسطول 12501.25 میلتماس بگیرید99/09/06
19ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه هفت الماسطول 10001.5 میلتماس بگیرید99/09/06
20ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه هفت الماسطول 12501.5 میلتماس بگیرید99/09/06
21ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه هفت الماسطول 10002 میلتماس بگیرید99/09/06
22ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه هفت الماسطول 12502 میلتماس بگیرید99/09/06

 

کارخانه خودرو شهرکرد

ورق گالوانیزه کارخانه خودرو شهرکرد

 

#نامرول/شیتارسالکارخانهابعادضخامتقیمتتاریخ
1ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه ورق خودرو شهرکردطول 10000.40 میلتماس بگیرید99/09/06
2ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه ورق خودرو شهرکردطول 12500.40 میلتماس بگیرید99/09/06
3ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه ورق خودرو شهرکردطول 10000.45 میلتماس بگیرید99/09/06
4ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه ورق خودرو شهرکردطول 12500.45 میلتماس بگیرید99/09/06
5ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه ورق خودرو شهرکردطول 10000.50 میلتماس بگیرید99/09/06
6ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه ورق خودرو شهرکردطول 12500.50 میلتماس بگیرید99/09/06
7ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه ورق خودرو شهرکردطول 10000.60 میلتماس بگیرید99/09/06
8ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه ورق خودرو شهرکردطول 12500.60 میلتماس بگیرید99/09/06
9ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه ورق خودرو شهرکردطول 10000.70 میلتماس بگیرید99/09/06
10ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه ورق خودرو شهرکردطول 12500.70 میلتماس بگیرید99/09/06
11ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه ورق خودرو شهرکردطول 10000.80 میلتماس بگیرید99/09/06
12ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه ورق خودرو شهرکردطول 12500.80 میلتماس بگیرید99/09/06
13ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه ورق خودرو شهرکردطول 10000.90 میلتماس بگیرید99/09/06
14ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه ورق خودرو شهرکردطول 12500.90 میلتماس بگیرید99/09/06
15ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه ورق خودرو شهرکردطول 10001 میلتماس بگیرید99/09/06
16ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه ورق خودرو شهرکردطول 12501 میلتماس بگیرید99/09/06
17ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه ورق خودرو شهرکردطول 10001.25 میلتماس بگیرید99/09/06
18ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه ورق خودرو شهرکردطول 12501.25 میلتماس بگیرید99/09/06
19ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه ورق خودرو شهرکردطول 10001.50 میلتماس بگیرید99/09/06
20ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه ورق خودرو شهرکردطول 12501.50 میلتماس بگیرید99/09/06
21ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه ورق خودرو شهرکردطول 10002 میلتماس بگیرید99/09/06
22ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه ورق خودرو شهرکردطول 12502 میلتماس بگیرید99/09/06

 

کارخانه تاراز

قیمت ورق گالوانیزه کارخانه تاراز

 

#نامرول/شیتارسالکارخانهابعادضخامتقیمتتاریخ
1ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه تارازطول 10000.40 میلتماس بگیرید99/09/06
2ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه تارازطول 12500.40 میلتماس بگیرید99/09/06
3ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه تارازطول 10000.50 میلتماس بگیرید99/09/06
4ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه تارازطول 12500.50 میلتماس بگیرید99/09/06
5ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه تارازطول 10000.60 میلتماس بگیرید99/09/06
6ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه تارازطول 12500.60 میلتماس بگیرید99/09/06
7ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه تارازطول 10000.70 میلتماس بگیرید99/09/06
8ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه تارازطول 12500.70 میلتماس بگیرید99/09/06
9ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه تارازطول 10000.80 میلتماس بگیرید99/09/06
10ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه تارازطول 12500.80 میلتماس بگیرید99/09/06
11ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه تارازطول 10000.90 میلتماس بگیرید99/09/06
12ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه تارازطول 12500.90 میلتماس بگیرید99/09/06
13ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه تارازطول 10001 میلتماس بگیرید99/09/06
14ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه تارازطول 12501 میلتماس بگیرید99/09/06
15ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه تارازطول 10001.5 میلتماس بگیرید99/09/06
16ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه تارازطول 12501.5 میلتماس بگیرید99/09/06
17ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه تارازطول 10002 میلتماس بگیرید99/09/06
18ورق گالوانیزهرولارسال از کارخانهکارخانه تارازطول 12502 میلتماس بگیرید99/09/06

 

گالوانیزه چینی

قیمت ورق گالوانیزه چینی

#نامارسالرول/شیتکارخانهابعادضخامتقیمتتاریخ
1ورق گالوانیزهارسال از انبار تهرانرولگالوانیزه چینیطول 10000.20 میلتماس بگیرید99/09/06
2ورق گالوانیزهارسال از انبار تهرانرولگالوانیزه چینیطول 12500.22 میلتماس بگیرید99/09/06
3ورق گالوانیزهارسال از انبار تهرانرولگالوانیزه چینیطول 10000.25 میلتماس بگیرید99/09/06
4ورق گالوانیزهارسال از انبار تهرانرولگالوانیزه چینیطول 12500.30 میلتماس بگیرید99/09/06
5ورق گالوانیزهارسال از انبار تهرانرولگالوانیزه چینیطول 10000.40 میلتماس بگیرید99/09/06
6ورق گالوانیزهارسال از انبار تهرانرولگالوانیزه چینیطول 12500.50 میلتماس بگیرید99/09/06
7ورق گالوانیزهارسال از انبار تهرانرولگالوانیزه چینیطول 10000.60 میلتماس بگیرید99/09/06
8ورق گالوانیزهارسال از انبار تهرانرولگالوانیزه چینیطول 12502 میلتماس بگیرید99/09/06
9ورق گالوانیزهارسال از انبار تهرانرولگالوانیزه چینیطول 10002.5 میلتماس بگیرید99/09/06
10ورق گالوانیزهارسال از انبار تهرانرولگالوانیزه چینیطول 12502.5 میلتماس بگیرید99/09/06
11ورق گالوانیزهارسال از انبار تهرانرولگالوانیزه چینیطول 10003 میلتماس بگیرید99/09/06
12ورق گالوانیزهارسال از انبار تهرانرولگالوانیزه چینیطول 12503 کیلتماس بگیرید99/09/06
13ورق گالوانیزهارسال از انبار تهرانرولگالوانیزه چینیطول 10004 میلتماس بگیرید99/09/06
14ورق گالوانیزهارسال از انبار تهرانرولگالوانیزه چینیطول 12504 میلتماس بگیرید99/09/06
15ورق گالوانیزهارسال از انبار تهرانرولگالوانیزه چینیطول 10005 میلتماس بگیرید99/09/06