ورق رنگی

در زیر میتوانید لیست قیمت ورق رنگی از کارخانه های مختلف را مشاهده نموده و برای ثبت سفارش با کارشناسان فروش شرکت از طریق شماره های درج شده در بخش تماس با مای سایت ارتباط برقرار نمایید.

در جداول زیر میتوانید لیست قیمت روزانه انواع ورق رنگی را از کارخانه های فولاد مبارکه، هفت الماس و وارداتی چینی  را مشاهده نموده و مشخصه های آن را که شامل نوع ، ضخامت ، رنگ و سایر مشخصه های اینچنینی است را بررسی بفرمایید.

کارخانه های ذکر شده در بالا این ورق ها را در رنگ های قرمز، نارنجی، آبی، صورتی،پرتقالی، سفید، قهوه ای سوخته و... ارائه میدهند.

 

ورق رنگی چینی

ورق رنگی چینی

#نامارسالکارخانهابعادضخامتمشخصات محصولقیمتتاریخ
1ورق رنگی قهوه ای سوختهارسال از انبار تهرانورق رنگی چینیطول 10000.16ورق رنگی کد 8017تماس بگیرید99/10/06
2ورق رنگی سفیدارسال از انبار تهرانورق رنگی چینیطول 10000.16ورق رنگی کد 9016تماس بگیرید99/10/06
3ورق رنگی قرمزارسال از انبار تهرانورق رنگی چینیطول 10000.25ورق رنگی کد 3000تماس بگیرید99/10/06
4ورق رنگی پرتقالیارسال از انبار تهرانورق رنگی چینیطول 10000.25ورق رنگی کد 1028تماس بگیرید99/10/06
5ورق رنگی بنفشارسال از انبار تهرانورق رنگی چینیطول 10000.25ورق رنگی کد 4004تماس بگیرید99/10/06
6ورق رنگی آبیارسال از انبار تهرانورق رنگی چینیطول 10000.25ورق رنگی کد 5015تماس بگیرید99/10/06
7ورق رنگی قهوه ای سوختهارسال از انبار تهرانورق رنگی چینیطول 10000.25ورق رنگی کد 8017تماس بگیرید99/10/06
8ورق رنگی سفیدارسال از انبار تهرانورق رنگی چینیطول 10000.25ورق رنگی کد 9016تماس بگیرید99/10/06
9ورق رنگی قرمزارسال از انبار تهرانورق رنگی چینیطول 10000.30ورق رنگی کد 3000تماس بگیرید99/10/06
10ورق رنگی آبیارسال از انبار تهرانورق رنگی چینیطول 10000.30ورق رنگی کد 5015تماس بگیرید99/10/06
11ورق رنگی قهوه ای سوختهارسال از انبار تهرانورق رنگی چینیطول 10000.30ورق رنگی کد 8017تماس بگیرید99/10/06
12ورق رنگی نارنجیارسال از انبار تهرانورق رنگی چینیطول 10000.40ورق رنگی کد 2004تماس بگیرید99/10/06
13ورق رنگی قرمزارسال از انبار تهرانورق رنگی چینیطول 10000.40ورق رنگی کد 3000تماس بگیرید99/10/06
14ورق رنگی آبیارسال از انبار تهرانورق رنگی چینیطول 10000.40ورق رنگی کد 5015تماس بگیرید99/10/06
15ورق رنگی سفیدارسال از انبار تهرانورق رنگی چینیطول 10000.40ورق رنگی کد 9016تماس بگیرید99/10/06
16ورق رنگی نارنجیارسال از انبار تهرانورق رنگی چینیطول 12500.40ورق رنگی کد 2004تماس بگیرید99/10/06
17ورق رنگی قرمزارسال از انبار تهرانورق رنگی چینیطول 12500.40ورق رنگی کد 3000تماس بگیرید99/10/06